Badania wody

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, publikujemy wyniki badań próbek wody basenowej dokonywane przez Laboratorium Środowiskowe SGS Polska Sp. z o.o.

Sprawozdania z badań wody z dnia 19.06.2024 r.

Sprawozdania z badań wody z dnia 05.06.2024 r

Sprawozdania z badań wody z dnia 09.05.2024 r.

Sprawozdania z badań wody z dnia 03.04.2024 r.

Sprawozdania z badań wody z dnia 20.03.2024 r.

Zbiorcza, roczna ocena jakości wody na Pływalni Powiatowej w Mońkach, za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Sprawozdania z badań wody z dnia 06.03.2024 r.

Sprawozdania z badań wody z dnia 21.02.2024 r.

Sprawozdania z badań wody z dnia 07.02.2024 r.

Sprawozdania z badań wody w zakresie liczby Legionella sp.

Sprawozdania z badań wody z dnia 10.01.2024 r.

Sprawozdania z badań wody z dnia 20.12.2023 r.

Sprawozdania z badań wody z dnia 06.12.2023 r.

Sprawozdania z badań wody z dnia 15.11.2023 r.

Sprawozdania z badań wody z dnia 18.10.2023 r.

Sprawozdania z badań wody z dnia 04.10.2023 r.

Sprawozdania z badań wody pod prysznicami na obecność bakterii Legionella sp.

Sprawozdania z badań wody z dnia 20.09.2023 r.

Sprawozdania z badań wody z dnia 06.09.2023 r.

Sprawozdania z badań wody z dnia 02.08.2023 r.

Dodatkowe sprawozdania z dnia 02.08.2023 r.

Sprawozdania z badań wody z dnia 05.07.2023 r.

Sprawozdania z badań wody z dnia 14.06.2023 r.

Sprawozdania z badań wody z dnia 19.05.2023 r.

Zbiorcza, roczna ocena jakości wody Pływalni Powiatowej w Mońkach ( za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.)