Informacja dla rodziców dzieci uczestniczących w zorganizowanych zajęciach sportowych z pływania.

W związku z obostrzeniami z powodu COVID – 19 wprowadza się następujące zmiany:

 1. Dziecko wchodzi na Pływalnię nie wcześniej niż na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć.
 1. Rodzice przed rozpoczęciem zajęć wprowadzają dziecko jedynie
  do drzwi Pływalni, dalej dziecko wchodzi samodzielnie.
 1. Przy odbiorze dziecka, jeśli to jest niezbędne rodzic może wejść
  na Pływalnię i pomóc w suszeniu włosów i ubraniu dziecka, jednak
  nie wcześniej niż na 10 minut przed zakończeniem zajęć (do jednego dziecka może wejść tylko jedna osoba dorosła).
 1. Obowiązuje bezwzględny nakaz zasłaniania ust i nosa zarówno przez dzieci jak i rodziców.
 1. Pobyt w holu Pływalni należy ograniczyć do niezbędnego minimum.
 1. Płatności za zajęcia przyjmowane będą podczas odbioru dzieci.
   

Powyższe zmiany mają na celu poprawę bezpieczeństwa zarówno uczestników zajęć jak i pracowników Pływalni. Prosimy o zrozumienie
i zastosowanie się do w/w zaleceń. Mamy nadzieję, że pomoc z Państwa strony pomoże nam w pracy w tak trudnym okresie i sprawi,
że nie pojawią się zagrożenia skutkujące zamknięciem naszego obiektu.