Jakość wody

Badania wody


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, publikujemy wyniki badań próbek wody basenowej dokonywane przez Laboratorium Środowiskowe SGS Polska Sp. z o.o.

Sprawozdania z badań wody z dnia 08.01.2021 r.
Sprawozdania z badań wody z dnia 16.12.2020 r.
Sprawozdania z badań wody z dnia 02.12.2020 r.
Sprawozdania z badań wody z dnia 21.10.2020 r.
Sprawozdania z badań wody pod prysznicami na obecność bakterii Legionella sp
Roczna, zbiorcza ocena jakości wody na Pływalni
front.footer.terms
Regulamin Pływalni Powiatowej w Mońkach Tworzenie stron internetowych klikENTER.pl | windu.org